Slovenia Pinball Open 2023

13.10. – 15.10.2023

Registrations open HERE on Monday 31.7.2023 at 20:00!

(Slovenian version below)

Slovenia Pinball Open is returning in a bigger format this year and will take place on the edge of Ljubljana’s city center! The event will consist of 3 competitions and will take place from October 13th to October 15th. We will bring approximately 15 pinball machines to the location, allowing 48 competitors to participate. More details will follow.

Registration will open on Monday, July 31st, 2023, at 8:00 PM on pinball.si.

Location

Biljardna Hiša Ljubljana – Slovenska
Slovenska cesta 58
1000 Ljubljana
Slovenia

https://goo.gl/maps/4Af7D4kEcEZYCMvd9

Tournament Schedule

Friday, 13.10.2023 17:00 – 01:00 Warmup
Saturday, 14.10.2023 9:30 – 01:00 Main
Sunday, 15.10.2023 9:30 – 19:00 Knockout

Tournament Format

We might change some minor details depending on the number of participants.

Friday – Warmup:

17:00 – Greetings and registrations
17:30 – Start of the Warmup tournament
We will play group matchplay with balanced settings. Participants can join at any time. The last chance to start a new round is at 22:29.

The top four players will compete in the finals on three pinball machines, using a 4-2-1-0 scoring system.

Saturday – Main Tournament (~300%):

9:30 – 10:00 – Greetings, registrations, and awards ceremony
10:00 – 13:00 – Balanced group matchplay (3-4 players per pinball machine)
13:00 – 14:00 – Lunch break
14:00 – 18:00 – We continue with group matchplay until 13 rounds are completed
18:00 – 20:00 – Quarterfinals: Top 16 players will be divided into 4 groups and play 4 pinball machines (4-2-1-0 scoring).
20:00 – 22:00 – Semifinals: Top 8 players will be divided into 2 groups and play 4 pinball machines (4-2-1-0 scoring).
22:00 – 00:00 – 4 players will compete on 4 pinball machines, using a 4-2-1-0 scoring system.

In case of ties, the qualification order will be taken into account.

The target is to achieve a 200% TGP value for the IFPA world ranking. Since this is the main Slovenian tournament and also counts for ECS (European Championship Series), it will receive an additional bonus for a total of 300% TGP value.

In simple terms, the winner will receive the most points in Slovenian tournaments.

Sunday – X Strike Knockout:

09:30 – 10:00 – Greetings, registrations, and awards ceremony
10:00 – 13:00 – Fair strike knockout*
13:00 – 14:00 – Lunch break
14:00 – 19:00 – Fair strike knockout*

*Fair strike knockout: Each player will have X lives. In a group of 4 players, the strikes will be 0-1-1-2, and in a group of 3 players, it will be 0-1-2.

The exact format (number of lives for each player and the format of the finals) will be determined approximately 14 days before the tournament when all information about participants and pinball machines is available.

The goal is for most players to finish by approximately 16:00, and the finalists by 19:00.

Pinball Machines

The exact list of pinball machines will be available a few weeks before the tournament. Approximately half of them will be Bally/Williams machines from the 90s, and the other half will be newer Stern machines.

Number of participants

We limited the number of participants to 48 to ensure a better atmosphere, more accurate scheduling, and a good competitive experience.

Tournament Fees

Warmup (Friday): €20
Main + Knockout (Saturday and Sunday): €60
Full Event Package (all three days, Friday to Sunday): €70

Payments

Payments can be made via PayPal or bank transfer. Payment details will be sent to your email after registration.

The deadline for payment is 5 days after registration. After this period, your spot will be given to the first player on the waiting list.

This might sound strict, but we have limited spots, and we expect high demand.

Location and Parking Details

Biljardna Hiša Ljubljana – Slovenska is on the outskirts of Ljubljana’s city center, at “Bavarski dvor.” It is easily accessible on foot or by public transport, with the main railway station and the “Bavarski dvor” bus stop nearby. It’s just a 10-minute walk to the city center.

Access by car is slightly more challenging, but there are parking options available nearby. Street parking (if you find a spot) is payable from 7:00 to 19:00 (€1.30/hour).

We recommend leaving your car at your hotel and walking to the location.

If the other location of Biljardna Hiša is still available, you’ll be able to park there for free (10-minute walk). You will receive more information before the tournament.

Venue Website:
https://www.biljardna-hisa.com/slovenska-cesta.html

Hotels and Accommodations

There are plenty of hotels and apartments near the venue, so we won’t list them here. We suggest checking on Booking or similar platforms, searching for “Slovenska cesta 58, Ljubljana,” and choosing your accommodation.

Example: Search filter on Booking

Food

Biljardna Hiša Ljubljana has its own kitchen and will prepare a custom menu for competitors and ensure timely distribution of food during the tournament. Please indicate your interest in organized food during registration. You can order and pay for it on the day of the event at the location.

For the rest of the day, you can order food from their regular menu.

As we will be in the center of Ljubljana, there are many other food options nearby if you feel like trying something different. Please consider the tournament schedule if going out to lunch and refrain from bringing outside food into Biljardna Hiša.

https://www.biljardna-hisa.com/menu/food.html

Sponsors

Special thanks to our sponsors, who made this event possible.

https://www.magicgames.si/

https://looblahnah.com/en

Organizer and Contact

The tournament organizer is Vid Kuklec, along with an exceptional team of assistants. 😉

Contact: sloflipp@gmail.com, https://fb.com/slopinball

Slovenian version

Slovenia Pinball Open 2023

Prijave se bodo odprle v ponedeljek 31.7.2023 ob 20. uri na pinball.si

Slovenia Pinball Open se vrača v večji obliki in se bo letos odvijal na robu centra Ljubljane! Dogodek bo sestavljen iz 3 tekmovanj in bo potekal od 13. do 15. oktobra. Na lokacijo bomo pripeljali cca 15 fliperjev, kar bo omogočalo igro 48 tekmovalcev. 

Lokacija:

Biljardna Hiša Ljubljana – Slovenska
Slovenska cesta 58
1000 Ljubljana
Slovenija

https://goo.gl/maps/4Af7D4kEcEZYCMvd9

Termini turnirjev:

Petek, 13.10.2023 17:00 – 01:00 Warmup (turnir za ogrevanje)
Sobota, 14.10.2023 9:30 – 01:00 Main (glavni turnir)
Nedelja, 15.10.2023 9:30 – 19:00 Knockout (turnir na izpadanje)

Okvirni sistem tekmovanj:

Petek – Warmup:

17:00 – Pozdrav in prijave
17:30 – Start Warmup turnirja

Igramo group matchplay z balanced nastavitvami. V kolikor kdo pride kasneje, se lahko kadarkoli pridruži. Ob 22:29 je zadnja možnost, da začnemo novo rundo. 

Najboljši štirje tekmovalci igrajo finale na treh fliperjih, točkovanje 4-2-1-0. 

Sobota – Main (~300%):

09:30 – 10:00 – Pozdrav, prijave in podelitev
10:00 – 13:00 – Balanced group matchplay (3-4 igralci na fliper)
13:00 – 14:00 – Odmor za kosilo
14:00 – 18:00 – Nadaljevanje group matchplay dokler ne dosežemo 13 rund. 
18:00 – 20:00 – Četrtfinale: Najboljših 16 se razvrsti v 4 skupine in igrajo 4 fliperje (4-2-1-0).
20:00 – 22:00 – Polfinale: Najboljših 8 se razvrsti v 2 skupini in igrajo 4 fliperje (4-2-1-0). 
22:00 – 00:00 – 4 tekmovalci igrajo 4 fliperje, točkovanje 4-2-1-0.

V primeru izenačenja se upošteva vrstni red iz kvalifikacij.

Cilj je 200% TGP vrednosti za svetovno lestvico. Ker je to glavni slovenski turnir in šteje tudi za ECS (European Championship Series), dobi še dodatek za končnih 300%. 

Preprosto povedano – zmagovalec bo dobil daleč največ točk na slovenskih turnirjih. 

Nedelja – X Strike Knockout:

09:30 – 10:00 – Pozdrav, prijave in podelitev
10:00 – 13:00 – Fair strike knockout*
13:00 – 14:00 – Kosilo
14:00 – 19:00 – Fair strike knockout*

*Fair strike knockout: Vsak bo imel X življenj. V skupini 4-ih tekmovalcev bo izgubljenih 0-1-1-2, v skupini 3-h tekmovalcev pa 0-1-2.
Natančen sistem (koliko življenj ima vsak in oblika finala) bo določen približno 14 dni pred turnirjem, ko bodo znane vse informacije glede prijavljenih in fliperjev.
Cilj je, da večina tekmovalcev zaključi do cca 16h, zadnji pa do 19h. 

Fliperji:

Natančen seznam mašin bo na voljo nekaj tednov pred turnirjem. Približno polovica jih bo Bally/Williams iz 90ih in polovica novejših Stern. 

Omejitev tekmovalcev:

Omejitev števila tekmovalcev na 48 smo sprejeli zaradi zagotavljanja boljšega vzdušja, bolj točne časovnice in boljše tekmovalne izkušnje. 

Cenik turnirjev:

Warmup (petek): 20 €
Main + Knockout (sobota in nedelja): 60 €
Paket VSI DNEVI (komplet petek-nedelja): 70 €

Plačila:

Na voljo je plačilo preko PayPal ali bančno nakazilo. Podatke za nakazilo boste prejeli na e-mail po registraciji. 

Rok za plačilo prijavnine je 5 dni od prijave. Po tem času, bomo vaše mesto odstopili prvemu igralcu na čakalni listi. 

Sliši se strogo, vendar imamo na voljo le omejeno število mest, za katera pričakujemo veliko povpraševanje. 

Podrobnosti lokacije in Parkirišče:

Biljardna Hiša Ljubljana – Slovenska je na robu centra mesta Ljubljane, na “Bavarskem dvoru”. 

Boljše lokacije za dostop peš ali z javnim prevozom si tako ne bi mogli želeti. 

Praktično zraven glavne železniške postaje, tik ob avtobusni postaji “Bavarski dvor” in 10 minut peš do čistega centra mesta. 

Dostopnost z avtom je malo slabša, vendar so še vedno na voljo parkirišča v bližini. Parkiranje na ulici (če najdeš mesto) je plačljivo od 7h do 19h (1,30 €/h). 

Predlagamo, da pustite avto pri svojem hotelu in se do lokacije odpravite peš.

V kolikor bo druga lokacija Biljardne Hiše še delovala, boste lahko tam brezplačno pustili avto (10 minut peš). Več informacij boste še prejeli pred turnirjem. 

Spletna stran prizorišča:

https://www.biljardna-hisa.com/slovenska-cesta.html

Hoteli in prenočišča:

V bližini lokacije je toliko hotelov in apartmajev, da jih nima smisla naštevati, z nobenim pa nimamo kakšnega posebnega dogovora.

Predlagamo, da preverite na Bookingu ali podobnih straneh, vpišete naslov “Slovenska cesta 58,  Ljubljana” in si izberete svojo nastanitev. 

Npr: Iskalni filter na Bookingu

Hrana:

Biljardna Hiša Ljubljana ima svojo kuhinjo in bo za tekmovalce pripravila prilagojen meni ter poskrbela za pravočasno razdelitev hrane med turnirjem. Ob prijavi prosimo označite interes za organizirano hrano na prizorišču. Naročili in plačali jo boste na dan dogodka na lokaciji.  

Preostanek dneva si boste lahko naročili hrano iz njihove redne ponudbe.
https://www.biljardna-hisa.com/menu/hrana.html

Ker bomo v centru Ljubljane, je v bližini tudi ogromno drugih ponudnikov prehrane, kamor se lahko odpravite, če vam zadiši kaj drugačnega. 

V tem primeru prosim upoštevajte časovnico turnirja in tuje hrane ne vnašate / naročate v Biljardno Hišo. 

Sponzorji:

Posebna zahvala gre našim sponzorjem, kateri so omogočili ta dogodek:

https://www.magicgames.si/

https://looblahnah.com/en

Organizator in kontakt:

Vodja tekmovanj je Vid Kuklec, skupaj s pomočjo ekipe izjemnih asistentov 😉Kontakt:sloflipp@gmail.com, https://fb.com/slopinball